Adagio Lane CP by Kido_VN

Adagio Lane CP

By: Kido_VN
Last Updated: Mar 8, 2016
0 Votes
Rating Pending
Build 1 of 1

Adagio

Build: Build #1

Ability Path

Arcane Renewal
Heroic Perk
Gift of Fire
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Agent of Wrath
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Verse of Judgement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Item Choices

Threat Meter

Threat
Low
High
Show all
Threat Hero Notes
1
Blackfeather
1
Ozo
1
Kestrel
1
Petal
1
Ringo
1
Rona
1
Skaarf
2
Fortress
2
Ardan
3
SAW
4
Taka
5
Vox
6
  No Threat
7
  No Threat
8
Skye
9
Reim
10
Catherine
10
Krul
10
Celeste
10
Koshka
10
Joule
10
Phinn
10
Glaive

Top

Đây là bài hướng dẫn cách lên đồ lane cho adagio ở đường lane, phiên bản tiếng việt đầu tiên của mình cho các bạn thao khảo, vì mỗi trận thường có các tướng khác nhau và tình hình trận đấu khác nhau nên các lên đồ có thể thay đổi liên tục. Vậy đây chỉ là đồ cơ bản của adagio khi đi lane!

Quick Comment () View Comments

You need to log in before commenting.

Quick Comment () View Comments

You need to log in before commenting.

VaingloryFire is the place to find the perfect build guide to take your game to the next level. Learn how to play a new hero, or fine tune your favorite VG hero’s build and strategy.

Copyright © 2019 VaingloryFire | All Rights Reserved