เคสเทรล CP และ WP by MaKoMa

เคสเทรล CP และ WP

By: MaKoMa
Last Updated: Mar 15, 2016
1 Votes
Rating Pending
Build 1 of 2

Kestrel

Build: เคสเทรล WP

Ability Path

Adrenaline
Heroic Perk
Glimmershot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Active Camo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
One Shot One Kill
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Item Choices

Threat Meter

Threat
Low
High
Show all
Threat Hero Notes
1
  No Threat
2
  No Threat
3
Adagio
3
Celeste
3
Vox
4
Blackfeather
4
Joule
4
Kestrel
4
Ringo
5
Ardan
5
Catherine
5
Fortress
5
Petal
5
Phinn
5
Skaarf
5
Skye
6
Glaive
6
Ozo
6
Reim
6
Rona
6
Taka
7
Koshka
7
SAW
8
  No Threat
9
Krul
10
  No Threat

Kestrel

Build: เคสเทรล CP

Ability Path

Adrenaline
Heroic Perk
Glimmershot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Active Camo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
One Shot One Kill
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Item Choices

Threat Meter

Threat
Low
High
Show all
Threat Hero Notes
1
  No Threat
2
  No Threat
3
Adagio
3
Blackfeather
3
Vox
4
Celeste
4
Kestrel
4
Reim
4
Skaarf
5
Catherine
5
Petal
5
Phinn
5
Rona
5
Skye
6
Ardan
6
Fortress
6
Glaive
6
Ozo
6
Ringo
7
Joule
7
SAW
7
Taka
8
Koshka
9
Krul
10
  No Threat

สกิลติดตัว Adrenaline อาดีนาลีน Top

เมื่อใดก็ตามที่เคสเทรลโจมตี เธอจะได้รับความเร็วในการโจมตี 10% และช่วยลดเวลาของสกิล 1 10% สามารถทำสแต็ดได้สูงสุด 5 ครั้งและจะหมดในหลังจาก 4 วินาที

สกิล 1 Glimmer Shot ลูกศรที่ริบหรี่ Top

เมื่อเคสเทรลยิงลูกศรออกไป จะเจาะเกราะของเป้าหมาย และทะลุออกไปถึงศัตรูข้างหล้ง (เมื่อยิง 1 ครั้ง สแต็ดของสกิลติดตังจะขึ้น 1)

(เมื่ออับสกิลนี้เต็ม)
คูลดาวน์ 0 วินาทีตลอด
พลังงานที่ใช้ 50 หน่วยตลอด
จำนวนลูกศร 4 ดอก
ความเสียหายของการโจมตีพื้นฐาน 135 %
เจาะเกราะ 20 %
การกระจายความเสียหาย 190 หน่วย
(CP 160%)
ความเสียหายต่อมินเนี่ยน. 150 หน่วย
(CP 25%)

สกิล 2 Active Camo การหลบที่คล่องแคล่ว Top

เมื่อเคสเทรลหายไปจากสายตาและได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่ นอกจากนี้เมื่อใช้สกิล 2 จะมีหมอกสารเรืองแสงที่มองไม่เห็นจากจุดที่เธอหายตัวไป ขณะที่พวกศัตรูเดินผ่านหมอกสาร หากเคสเทรลสร้างความเสียหายกับศัตรูภายในหมอก หมอกจะระเบิดสร้างความเสียหายและสตันศัตรูทั้งหมดในพื้นที่สำหรับ O.8 วินาที (เมื่ออับสกิลนี้เต็ม) คูลดาวน์ 6 วินาที พลังที่ใช้ 160 หน่วยตลอด ระยะเวลาหายตัว 2 ไม่ทราบหน่วย (CP 2%) เพิ่มความเร็ว 1 หน่วยตลอด (WP 0.2%) ระยะเวลาของหมอก 8 วินาที (CP 1%) ความเสียหาย 420 หน่วย (CP 220%)

สกิล 3 One Shot One Kill นัดเดียวจอด Top

หลังจากที่ล่าช้า, เคสเทรลจะยิงลูกศรเดียวที่ส่งผลกระทบต่อศัตรูที่อยู่ในวิถีลูกศร เมื่อโดนศัตรู จะเจาะเกราะของศัตรูและทำให้สแต็ตของสกิลติดตัวเต็ม 5 สแต็ด เมื่ออัพสกิลนี้ขึ้น จะทำให้เจาะเกราะได้มากขึ้น (เมื่ออับสกิลนี้เต็ม) คูลดาวน์ 35 วินาที พลังงานที่ใช้ 50 หน่วย ความเสียหาย 800 หน่วย (CP 260%) (WP 120%) เจาะเกราะ 40 % ระยะเวลาในการแสดงตัวตน 6 วินาที

เคล็ดลับ Top

เมื่อเจอศัตรู และศัตรูไล่ตาม ให้เข้าพงหญ้า ใช้สกิล 2 และออกจากพงหญ้า เมื่อศัตรูเดินเข้าไปในพงหญ้าและเข้าไปในหมอก ให้ใช้สกิล 1 ยิงไป ศัตรูจะสตั้น และเราก็รัวยิงสกิล 1 ใส่ศัตรูจนตาย ถ้าไม่ตาย ก็ทำไปเรื่อยๆ จนตาย หรือเจอเพื่อนเรา

เคล็ดลับ 2 Top

ถ้าเราเห็นศัตรูที่ใกล้ตาย ให้คิดว่าเมื่อใช้สกิล 3 จะตายหรือปล่าว ถ้าคิดว่าตาย ก็ใช้สกิล 3 ทันที

เคล็ดลับ 3 Top

ถ้าไม่มั่นใจอย่าเข้าไปเจอ 1-1 เด็ดขาด เพราะเคสเทรลเลือดน้อยมาก อาจตายได้

เคสเทรลสาย WP Top

สาย WP นั้นเป็นการลดขอด้อยของสกิล 1 ในการรีโหลดลูกศร เป็นการสายการเล่นที่สมดุลมากขึ้น ไม่ต้องใช้แต่สกิลอย่างเดี่ยว และเป็นสายที่ผู้เล่นทางแถบทวีบต่างๆ ใช้กันมาก

Quick Comment () View Comments

You need to log in before commenting.

Quick Comment () View Comments

You need to log in before commenting.

VaingloryFire is the place to find the perfect build guide to take your game to the next level. Learn how to play a new hero, or fine tune your favorite VG hero’s build and strategy.

Copyright © 2019 VaingloryFire | All Rights Reserved