گلیو کریتیکال by parham80

گلیو کریتیکال

By: parham80
Last Updated: Sep 17, 2016
1 Votes
Rating Pending
Build 1 of 1

Glaive

Build: wp glave

Ability Path

Hunt the Weak
Heroic Perk
Afterburn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Twisted Stroke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Bloodsong
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Top

@vainglory1ir
اسکیل 1 :
اسکیل یک گلیو رو فول نکنید چون نیاز انرژیش خیلی میره بالا و اسکیل های دیگش مهم ترن (توضیح در ادامه)

یکی از خوبی های اسکیل یک گلیو اینه که میتونه از دیوار های توی بازی رد شه
وقتی شما اسکیل یکو میزنید جت پشت تبر گلیو فعال میشه که بهش سرعت میده ولی اگه به کسی ضربه بزنه اونو پرت میکنه و استان میکنه ولی سرعت اضافی از بین میره

اسکیل 2:
اسکیل دوم گلیو خیلی خوبه چون به صورت پسیو کریتیکال گلیو رو میبره بالا و کریتیکال مهم ترین چیز گلیوه

اسکیل 3:
اسکیل سه درسته که چون کریستال دمیج میده خودش زیاد قوی نباشه ولی به صورت پسیو لایف استیل رو میبره بالا که خیلی خوبه

دلایل این ایتم بندی:

تبر برای اینکه ضربات کریتیکال و معمولیش قوی بشن

بریکینگ پوینت هم برای اینکه ویپن پورش خیلی بیشتر شه
شاید بعصیا بگن چرا اول تبر گرفتی بعد بریکینگ پوینت؟ جوابش اینه که بریکینگ پوینت بسته به ویپن پور سریع تر قوی میشه یعنی چه اول تبر بگیرم یا اخر به هر حال یه مقدار ویپن پور بهمون میده ولی اگه اول تبر بگیرم میانگین ویپن پور تو این زمان بیشتره

واسه دفاعی ها اگه دشمن اتک اسپید داشت باید اطلس بگیرید ولی اگه ویپن داشت باید ارمور
واسه کیریستالم که ایگیس

بوت رو من این گذاشتم چون همیشه گلیو مشکل انرژی داره ولی با این بوت دیگه نداره

کریتیکال هم وقتی ویپن پور اینقدر بالا باشه و اسکیل دومش هم 25 درصد کریتیکال میده خیلی مهمه
@vainglory1ir

Quick Comment () View Comments

You need to log in before commenting.

Quick Comment () View Comments

You need to log in before commenting.

VaingloryFire is the place to find the perfect build guide to take your game to the next level. Learn how to play a new hero, or fine tune your favorite VG hero’s build and strategy.

Copyright © 2019 VaingloryFire | All Rights Reserved