Hi by FAPs2Apollo

Hi

By: FAPs2Apollo
Last Updated: Mar 12, 2017
0 Votes
Rating Pending
Build 1 of 1

Vox

Build: Vox WP build #1

Ability Path

Julia's Song
Heroic Perk
Sonic Zoom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Pulse
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Wait for It
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Threat Meter

Threat
Low
High
Show all
Threat Hero Notes

In my mind Top

Nếu như team địch chỉ build theo đường CP thì nên build LATE
Nếu như team địch build theo đường vật lý và phép nhưng là những tướng vật lý tay dài thì nên build theo another #1
Nếu như team địch build theo vật lý và phép nhưng là những hero vật lý tay ngắn, có tốc độ đánh cao thì build theo another #2

đưới đây chỉ là build theo ý kiến cá nhân mình, mình cũng k chơi hay lắm, mình thích thì mình build vậy thôi, có gì sai sót mọi người bỏ qua

Quick Comment () View Comments

You need to log in before commenting.

Quick Comment () View Comments

You need to log in before commenting.

VaingloryFire is the place to find the perfect build guide to take your game to the next level. Learn how to play a new hero, or fine tune your favorite VG hero’s build and strategy.

Copyright © 2019 VaingloryFire | All Rights Reserved