Skye CP Build!! by SKTProfjt

Skye CP Build!!

By: SKTProfjt
Last Updated: Mar 14, 2017
0 Votes
Rating Pending
Build 1 of 1

Skye

Build: Build #1

Ability Path

Target Lock
Heroic Perk
Forward Barrage
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Suri Strike
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Death From Above
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Item Choices

Threat Meter

Threat
Low
High
Show all
Threat Hero Notes
1
  No Threat
2
  No Threat
3
  No Threat
4
  No Threat
5
  No Threat
6
Taka [[Taka]] là một sát thủ máu lạnh,hắn có thể kết liễu [[Skye]] chỉ bằng 1 combo,hơn thế nữa khả năng tàng hình cũng giúp [[Taka]] thoát đươc khá nhiều skill định hướng của skye
7
Glaive [[Glaive]] với khả năng bay nhảy với skill 1 và burst đam to,lương máu giấy như [[Skye ]]rất sợ và có thể bốc hơi chỉ trong vài giây
8
Petal [[Petal]] cùng những con đệ quả là mối thảm hoạ cho [[Skye]],những con đệ liên tục cấu rỉa và chắn đam cho [[Petal]] khiến chiêu 1 của [[Skye]] trở nên vô dụng
9
  No Threat
10
  No Threat

Lối chơi Top

- Đầu trận skye chưa đủ khoẻ để tham gia giao tranh cũng như ép rừng,vì vậy bạn nên chơi an toàn,chú ý farm trong rừng để đủ đồ
- Giữa game skye thực sự là con quái vật,với forstburn bạn có thể khiến kẻ địch bị slow làm cho việc dùng skill định hướng trở nên dễ dàng hơn,kèm theo là sát thướng phép lớn đến bất ngờ
- Cuối trận bạn nên liên tục cấu rỉa đối phương bằng chiêu 1 để tích stack broken myth,khi đã đủ stack thì việc kết liễu đối phương trở nên vô cùng dễ dàng
- Ultimate của bạn cũng là công cụ thích hợp để giải cứu đồng đội và ép giao tranh

Video highlights:

Quick Comment () View Comments

You need to log in before commenting.

Quick Comment () View Comments

You need to log in before commenting.

VaingloryFire is the place to find the perfect build guide to take your game to the next level. Learn how to play a new hero, or fine tune your favorite VG hero’s build and strategy.

Copyright © 2019 VaingloryFire | All Rights Reserved